Webinar Jak na Poczucie Własnej Wartości wpływają kary i nagrody – Alicja Dzierżak